Användarvillkor

1. Introduktion

Välkommen till vår hemsida. Vi vill gärna att du tar dig tid att grundligt läsa våra användarvillkor och våra policys om hantering av personuppgifter. Dessa är grundläggande när du använder vår websida.

Genom att besöka och använda den här websidan så accepterar du användarvillkoren fullt ut. Genom att beställa något från vår hemsida så medger du att du har läst och helt förstått våra användarvillkor och att du går med på vad som står i dem.

Vi förbehåller oss rätten att regelbundet uppdatera våra användarvillkor utan att informera våra kunder. De gällande användarvillkoren kan alltid läsas här.

Den här websidan drivs och ägs av:

 • Electronic Cigarettes Europe GmbH
 • Blegistrasse 13
 • 6340 Baar
 • Switzerland

Det ovan nämnda företaget är din avtalspart i allt som rör DanSmoke®.

2. Rättslig grund för serviceavtal

Genom att använda vår websida, så garanterar du att du är minst 18 år gammal, att du enligt lag är en vuxen person och att du är kapabel att ingå rättsligt bindande avtal med vårt företag. Du accepterar dessutom våra användarvillkor helt och fullt.

VIKTIGT! Det är olagligt för personer under 18 år att lägga beställningar (inklusive leveransservice). Det är även olagligt att som vuxen person lägga beställningar åt någon som är under 18 år gammal.

3. Sekretess

Vi är väldigt måna om att skydda dina personuppgifter och all information om dig behandlas som sekressbelagd. Vi ger inte ut någon information till en tredje part utan ditt skriftliga godkännande.

4. Varumärken och upphovsrätt

Allt innehåll på den här websidan är skyddat under upphovsrätten. Electronic Cigarettes Europe AB äger alla rättigheter. Information om den här hemsidan iklusive, men inte enbart, text, bilder och ljud får inte kopieras, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt godkännande från Electronic Cigarettes Europe AB.

Alla logos, märken, företagslogos och varumärken som används på den här websidan ägs exklusivt av Electronic Cigarettes Europe AB. Användning av våra varumärken är endast tillåten med ett på förhand utfärdat skriftligt godkännande från Electronic Cigarettes Europe AB.

5. Godkänt användande av den här websidan

När du använder vår Websida så ska du inte orsaka någon skada. Du ska heller inte neka eller försvåra åtkomsten av hemsidan på ett sätt som är olagligt. Alla fall av bedrägligt eller skadligt uppförande är strikt förbjudna. Att använda och gå in på vår Websida för att kopiera, spara, hosta, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera material som kan anses vara skadligt för datorers mjukvara är strikt förbjudet på alla sätt. Du får inte systematiskt eller automatiskt samla in data från vår hemsida. All oombedd överföring av kommersiell kommunikation är förbjuden.

6. Användning av Mitt Konto

Det är ditt ansvar att se till att ditt användarnamn och ditt lösenord förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi rekommederar att du inte ger ut denna information till någon trejde part. Du går med på och är bunden av de här användarvillkoren som gäller alla aktiviteter som utförs genom ditt personliga konto. Vi förbehåller oss rätten att neka leverans, neka beställningar och radera konton närsomhelst utan orsak och utan att kontakta dig. I ett sådant fall återgår eventuella pengar på kontot till användaren.

Om du misstänker att någon annan än du själv känner till ditt användarnamn och lösenord, måste du genast informera oss genom att skicka ett mail till service@dansmoke.se.

7. Innehåll skapat av användaren

Allt innehåll som skapats av användaren ägs av Electronic Cigarettes Europe AB. Om du delar kommentarer, bilder, videor, eller på något sätt kommunicerar med den här websidan så går du med på att ge ägarna av den här websidan global, icke-exklusiv, royalty-fri rätt till produktion, översättning eller distribution av allt innehåll för existerande eller framtida kommersiella skäl. Exempel på sådant innehåll ikluderar: uttalande från kunder, betygsättningar och svar på frågeformulär etc.

Du får inte framlägga något innehåll som är: olagligt, ärekränkande, stötande, skymfande, oanständigt, obscent eller hotfullt eller som och/eller bryter mot upphovsrätten eller någon annan rätt. Du måste själv se till att allt innehåller du skickar in, postar eller laddar upp inte bryter mot någon tredje parts upphovsrättsskydd.

Vi kan inte hållas ansvariga inför någon tredje part för det innehållet eller den tillförlitligthet av något material som framlagts, postats eller laddats upp av dig eller någon annan användare av vår Websida.

Vi förbehåller oss rättigheten att ta bort innehåll från vår Websida om det, enligt vår enväldiga åsikt, inte följer våra användarvillkor eller andra villkor och regler som vi har stipulerat.

8. Rätt till uttag och reklamation

Vi erbjuder en 14-dagars reklamationspolicy på beställningar genom webshoppen och på starpaketen, men inte på efterföljande leveranser från vår leveransservice. Detta innebär att om du ändrar dig eller om du av någon anledning bestämmer dig för att inte behålla en DanSmoke®-produkt, så måste du meddela oss om ditt beslut at avbeställa din beställning. Du har då rätt till full återbetalning av alla oöppnade, säljbara och oanvända DanSmoke®-produkter.

För att få återbetalning, följ returproceduren som beskrivs i avsnittet "Retur" i vår webbutik. Hitta den här sektionen här.

9. Garanti och hållbarhet

Vi garanterar att våra produkter håller högsta kvalitet och vi erbjuder följande garanti för våra produkter:

 • Batterier är en kortsiktig konsumeringsvara och tyvärr så varar de inte så länge. Vi rekommenderar att du regelbundet köper nya batterier för att kunna få ut det mesta av din e-cigarett. Vi erbjuder 30-dagars garanti på alla våra batterier om batteriet används, förvaras och laddas på rätt sätt. Garantin gäller från det att du mottar produkten.
 • Alla våra laddare innefattas av en 12-månaders garanti om de används och förvaras på rätt sätt.
 • Filter och startpaket är konsumeringsvaror och innefattas inte av vår garanti.

OBS! Slitage som uppstår av normal användning av våra produkter innefattas inte i vår garanti.

Garantin går omedelbart ut om våra produkter används tillsammans med produkter från andra distributörer av elektroniska cigaretter eller om våra produkter används på ett felaktigt sätt.

VIKTIGT! Om du vill returnera en produkt på grund av ett fel eller brist, följ returproceduren som beskrivs i avsnittet "Retur" i vår webbutik. Hitta den sektionen här.

Vi förbehåller oss rätten att reparera, byta ut eller återbetala inskickade produkter.

10. Ansvarsfriskrivning

Du frånsäger dig härmed alla rättigheter att hålla oss skyldiga för eventuell förlust, skada, extra kostnad iklusive, men inte enbart, rättsliga kostnader relaterade till användande av vår hemsida eller våra produkter. Du går härmed med på att endast använda våra produkter på ett rätt och riktigt sätt enligt sunt förnuft och engligt vad som står i våra bruksanvisningar.

All information som finns på den här websidan bygger på subjektiva beräkningar och subjektiv forskning och informationens enda syfte är att informera. Du bör inte fatta några beslut som enbart grundas på informationen som finns på vår websida.

VIKTIGT! Vi rekommenderar att du konsulterar en kvalificerad yrkesperson eller din läkare om du har frågor om rökstopp, ändring av rökvanor samt frågor som rör de uttalande som finns på vår websida. Våra produkter är inte menade att läka, kurera eller att ha någonsomhelst medicinsk effekt och bör endast användas av personer som är vid god hälsa. Konsumtion av vissa produkter kan vara skadlig i samband med alkohol, svår fetma, graviditet eller livsstilssjukdomar. Om du vill använda andra substanser eller läkemedel i samband med konsumtion av våra produkter så ska du alltid rådfråga din läkare först.

VIKTIGT! Härmed bär du det fulla ansvaret för ditt användande av våra produkter. Våra filter innehåller nikotin, propylenglykol, vatten, glycerol, och smaker som har godkänts för användning i matämnen. Nikotin kan vara beroendeframkallande och giftigt om det förtärs. Om du inte vet om din kropp tål nikotin så ska du rådfråga din läkare innan du använder våra produkter.

Vi frånsäger oss allt ansvar för en mindre inverkan än vad våra konsumenter trodde på förhand.

Alla våra produkter bör förvaras på en säker plats så långt bort ifrån barn och husdjur som möjligt.

11.Överträdelse av våra användarvillkor

Om du bryter mot våra användarvillkor så förbehåller vi oss rätten att vidta de återgärder som vi anser nödvändiga, inklusive rättsliga åtgärder och åtal. Vi förbehåller oss även rätten att stänga av konton och ogiltigförklara alla sorters avtal mellan kunden och oss utan varsel om vi misstänker att du tänker göra något bedrägligt eller något som på något sätt kan skada vårt förtag.

12. Leverans och distribution

Det är helt och hållet ditt ansvar att se till att köpta produkter når dig i tid på ett säkert sätt som är i enligthet med de lagar som gäller i ditt land, inklusive lagar som reglerar import och tull. Vi fraktar alla beställningar med Agility från vårt europeiska distributionscenter i Stuttgart. Våra samarbetspartners skickar paketen till lokala postföretag och efter det så har vi ingen möjlighet att lokalisera paketen förrän de levereras till dig eller når sin slutstation.

OBS! Om du inte skulle få ditt startpaket inom 10 dagar från det att du beställde, så ska du kontakta vår Kundtjänst omedelbart. Vi kommer då att granska ditt ärende och försöka lösa eventuella problem. Om du inte kontaktar oss inom 10 dagar från det att paketet har skickats, så antar vi alltid att du har fått din leverans.

VIKTIGT! Alla leveranser äger rum så fort våra produkter har flyttats till frakt från vårt lager i Tyskland. Från den tidpunkten så bär du det fulla ansvaret för leverans av dina produkter.

OBS! Kom ihåg att i vissa länder så kommer produkterna att granskas av tullen. Om dina produkter beskattas ytterligare så måste du betala tullavgifterna direkt till ditt lokala postkontor eller till tullen.

13. Betalningar

Dina varor kan betalas med kreditkort eller genom någon av de olika betalningsmetoderna som vi erbjuder på vår websida. För våra loyalty program kunder så erbjuder vi även möjligheten att betala via faktura.

OBS! Alla fakturor ska betalas inom 14 dagar efter faktureringstillfället. Vi ber dig därför att notera förfallodagen för varje leverans och att betala varje faktura i tid.

VIKTIGT! Om du blir sen med din betalning så kommer våra financiella samarbetspartners att automatiskt utfärda en påminnelse med pålagd ränta enligt gällande regler. Påminnelser kommer att bestraffas med en avgift på upp till 180 kr per påminnelse. Kostnad för skuld påläggs i enlighet med gällande lagar. Vi kan inte påverka detta eftersom det händer automatiskt och är bortom vår kontroll.

OBS! Vi ber dig vänligen att omedelbart informera oss ifall någon betalning (enstaka eller pågående) av någon anledning kan förväntas att bli nekad eller försenad på grund av tekniska eller andra skäl, så som: överskriden kreditgräns, avbeställning, förlust eller stöld av kreditkort, byte av bank (konto), byte av adress eller något annat skäl som kan skapa problem med nästa betalning. Det är din skyldighet att försäkra en smidig och effektiv kommunikation och vi rekommenderar starkt att du alltid uppdaterar din bankinformation i ditt konto i händelse av ändringar. Vi kommer att göra vårt bästa för att nå ut till dig ifall vi upptäcker förseningar eller obetalda räkningar, men vi förbehåller oss rätten att avbeställa kommande leveraner om betalning uteblir.

14. Fraktavgifter

Frakavgiften framgår alltid tydligt i beställningsprocessen på websidan eller i våra regler för frakt. Detta gäller även vid kampanjer. Fraktavgiften varierar beroende på volym, ursprung och fraktmetod.

15. Priser

Våra priser och produktbeskrivningar kan ibland innehålla fel. Vi avsäger oss allt ansvar för felaktiga priser.

Om inget annat uppges, så står våra priser alltid i kronor inklusive skatt. Priserna kan ändras på grund av skatteändringar eller felskrivningar.

16. Specialerbjudande

Alla våra specialerbjudande, rabatter och kuponger innefattas av följande regler:

 • Kupongkoder kan bara användas en gång per person och kan inte kombineras med andra rabatter eller specialerbjudande - detta gäller även fri frakt om inget annat uppges.
 • OBS! Välkomsterbjudande och välkomstpaket kan endast beställas en gång per person och max två gånger per hushåll.
 • Alla typer av kampanjer är beroende av lagertillgänglighet.
 • Alla erbjudande gäller i 7 dagar om inget annat uppges.
 • Det är inte möjligt att använda ett specialerbjudande, en rabatt eller en kupong efter det att du färdigställt din beställning i webshoppen.
 • Vi förbehåller oss rätten att upphäva ett specialerbjudande, en rabatt eller en kupong närsomhelst utan förvarning eller information.

17. Beställningsbekräftelse

När du har lagt en beställning i vår webshop så kommer vår mjukvara att automatiskt skicka ett email med en bekräftelse på det du har beställt.

OBS! Vänligen notera att det automatiska emailet inte är en juridiskt bindande bekräftelse i vilken ett avtal har slutits. Det är endast en elektronisk bekräftelse på att vi har mottagit din beställning. Vi förbehåller oss rätten att modifiera eller avbeställa beställningar på grund av felskrivningar, tekniska problem, fraktproblem eller liknande situationer.

Den slutgiltiga beställningsbekräftelsen kommer att bifogas i din leverans.

18. Automatisk leverans

Välkomsterbjudandet i vårt Loyalty Program kan endast anvädas en gång per person och max två gånger per hushåll.

Genom att registrera dig för vår automatiska leveransservice så ingår du ett avtal med oss och du kommer automatiskt att motta framtida leveranser av våra produkter till ett mycket förmånligt pris.

Startpaket

Din första leverans kommer att komma fram cirka 4-8 dagar efter att du har lagt din beställning. Leveransen innehåller ett komplett startpaket. Detta får du till ett reducerat pris i jämförelse med vad det skulle ha kostat om du hade beställt det i vår webshop.

OBS! Om du vill behålla och betala för ditt startpaket utan att få fortsatta leveranser, så måste du omedelbart säga upp din prenumeration genom vår kundservice. Detta måste ske inom 14 dagar från dagen paketet skickas. Av säkerhetsskäl så kan du inte avbeställa din prenumeration via telefon eller email.

Avbeställning av vår automatiska leveransservice måste alltid ske i enlighet med de regler som finns i våra användarvillkor. Efter 14 dagar så kan du inte längre avbeställa vår automatiska leveransservice - du måste då vänta tills du mottar nästa leverans.

Prenumerationspaket

Cirka 14-17 dagar efter det att du har mottagit vårt startpaket så kommer din första automatiska leverans. Du kan alltid se och övervaka din nästa leverans i ditt personliga konto på vår websida. Du mottar leveranserna till ett specialpris i jämförelse med priserna i vår webshop. Du kan inte avbeställa denna beställning.

Uppsägning av vårt Loyalty Program

Du binder dig inte att prenumerera på vår automatiska leveransservice för en bestämd tid.

OBS! Uppsägning av vår automatiska leveransservice måste, för att vara giltig, göras innan vi skickar nästa leverans. Uppsägningen måste ske genom ditt personliga konto. Se till att du får en bekräftelse av din uppsägning innan nästa leverans har skickats. Om du inte får en bekräftelse från oss, vänligen kontrollera din spamfolder eftersom våra bekräftelser ibland hamnar där. Om du inte mottar en bekräftelse på din uppsägning, vänligen kontakta vår kundtjänst för mer support och vägledning.

OBS! Obetalda eller tillbakaskickade paket som inte har föregåtts av en uppsägning i VIP Club kommer inte att godkännas. Du måste betala en avgift på 100 kr om vi blir tvungna att skicka tillbaka paketet till dig.

Uppsägningar kan endast göras i VIP Club.Av säkerhetsskäl så accepterar vi inga uppsägningar via email eller telefon. När vi har mottagit din uppsägning så kommer du att få en bekräftelse via den emailadress som du registrerade när du påbörjade din prenumeration.

Om du har glömt bort dina inloggningsuppgifter till ditt personliga konto, vänligen använd valet "glömt lösenord" på websidan. Vi kan då skicka ett email med information om ditt användarnamn och ditt lösenord. När du har färdigställt din uppsägning så skickar vi en bekräftelse inom 24 timmar.

Pausa dina automatiska leveranser 

I VIP Club så har du möjligheten att ändra hur ofta du vill motta våra leveranser - där kan du snabba på eller försena din nästa leverans. Du kan även pausa din prenumeration i upp till 3 månader. Din login och din prenumeration kommer fortfarande att vara giltig under uppehållsperioden.

Efter 3 månader så sägs ditt konto automatiskt upp om du inte uppger något annat. Vi kommer att skicka en påminnelse om detta 10 dagar innan din prenumeration blir ogiltig. Om du inte meddelar oss om hur du vill ha det, så sägs prenumerationen automatiskt upp.

19. Jar har inte beställt (trakasseri)

Om du mottar en beställning som du inte har beställt, så kan det vara så att någon använder din identitet, antingen för att trakassera eller för att skada dig, eller för att skada oss eller begå bedrägeri. Det kan också vara så att någon i hushållet eller en god vän eller kollega olagligt beställer produkter i ditt namn. Detta är inte tillåtet och är en överträdelse av våra användarvillkor.

Därför så ber vi dig att kontakta vår Kundtjänst omedelbart. Vi kan då vägleda dig och hjälpa dig stoppa och förhindra sådana situationer. Vi kan även förse dig med information om de tekniska fotspår som personen lämnat efter sig i beställningsprocessen.

VIKTIGT! Du måste omedelbart avbeställa all automatisk leveransservice genom ditt kundkonto.

20. Kontakta oss

Vår kundservice finns alltid där om du har frågor eller problem. Ta dig en titt på vår websida för mer information.

Prenumerera på DanSmokes nyhetsbrev