Alltid nyskapande idéer

Vi på DanSmoke® tror att den perfekta e-cigaretten ännu inte har utvecklats.

Vi är stolta över våra innovationer på produktsidan och det urval av kvalitetsprodukter som vi har utvecklat under de senaste fyra åren.

Men vi vet att vi kan tillverka en ännu bättre produkt i framtiden.

Kvalitet spelar roll

Prestandatester visar att vi för närvarande ligger i topp gällande cigarettliknande engångscigaretter i europeiska länder. De många miljontals dollar som har lagts på forskning och utveckling, produktdesign, tester och kvalitetsförbättringar har gett oss en varaktig konkurrensfördel gentemot våra konkurrenter, som för det mesta har satt sina varumärken på produkter av slumpmässigt ursprung och av lägre kvalitet.

För att försäkra oss om högsta möjliga kvalitet testar vi kontinuerligt våra produkter vid flera testcentraler runt om i Europa.

Användarstyrd innovation för att tillgodose lokala önskemål

Att utveckla en attraktiv e-cigarett är ingen process som sker över en natt. Det krävs inte bara betydande produkt- och processinvesteringar, utan även en tät dialog med slutkonsumenter för att garantera att vi tillfredsställer deras specifika krav för varje enskild marknad.

Preferenserna avseende smak, nikotinhalt och utformning i Skandinavien skiljer sig markant från preferenserna i Centraleuropa och Sydeuropa. Det är ganska naturligt att de smaker som föredras varierar stort, liksom tobakskonsumtionen varierar stort inom Europa, men det var ganska intressant att färgen på e-cigaretten och till och med färgen på LED-lampan har så stor betydelse.

Designa det perfekta batteriet

Vår filosofi kring produktdesign är att tillverka det bästa alternativet för konsumenter som byter från tobak och något som ligger i linje med vår vision om att minska tobaksrökningen.

I designprocessen försöker vi att uppnå så stor likhet som möjligt med en cigarett, eftersom detta är vad kunden har vant sig vid under tidigare rökning.

Storleks- och längdbegränsningar som följer av designfilosofin inskränker naturligtvis utrymmet inne i e-cigaretten och sådant som batterikapacitet. Vi föredrar att kontinuerligt utveckla vår batterikapacitet genom nya batteriinnovationer och teknologi, hellre än att erbjuda en e-cigarett i cigarrstorlek. Följden av detta val är att vår e-cigarett måste laddas dagligen. Det är priset man får betala för bekvämligheten.

För närvarande är utvecklingstakten hög och framgångarna många på batteriområdet, pådrivet av populariteten med eldrivna bilar, smarttelefoner, klockor och konsumentelektronik.

Under de senaste 18 månaderna har vi ökat kapaciteten i batterierna i DanSmoke®s e-cigaretter med nästan 50 %. Det har varit en expansiv process och utveckling, men vi vet att batterikapaciteten är mycket viktig för våra kunder. Under det senaste året har vi lyckats minska våra produktionskostnader för batterier genom avsevärda produktionsökningar när våra produkter marknadsförs alltfler länder. Kostnaden för en e-cigarett från DanSmoke® är nu 50 % lägre än vad den var för bara ett år sedan.

Fundera över det.

Svart är annorlunda

Gällande designen av DanSmokes® e-cigaretter hävdar vi att våra produkter sticker ut från mängden av konventionella e-cigaretter. Vi skiljer oss påtagligt i kvalitet och som sådana ska våra produkter alltid påminna om den skillnaden. Detta är huvudanledningen till att DanSmokes® e-cigarett är svart och att vi aldrig har tillverkar en vit e-cigarett.

Gällande färgen på LED-ljuset så fortsätter vi att erbjuda nya färger för att uppfylla dina önskemål.

Prenumerera på DanSmokes nyhetsbrev