När tidningarnas skrämseltaktiker slår tillbaka

Mediernas skrämseltaktik om e-cigarretter misslyckas ibland fullständigt. Journalister ser ett citat eller någon information, helt lösryckt ur sitt sammanhang, som de använder för att försöka avskräcka rökare och e-cigarrettanvändare från att vejpa, men det visar sig sedan att de i själva verket har helt fel, när man undersöker deras källa mer noggrant.

Helt nyligen var det två artiklar, var för sig publicerade i ansedda engelska dagstidningar, som båda (grundlöst) hävdade att e-cigarretter var "lika farliga" som tobak Men i själva verket visade deras källor raka motsatsen: E-cigarretter är mycket, mycket säkrare än tobak.

Man ska aldrig bygga en uppfattning om e-cigarretter på nyhetsrubriker eller korta citat. Detta visar tydligt varför.

I detta fall var den ovetande syndaren en forskningsstudie där man blåst ånga från e-cigarretter på isolerade celler i ett labb. Eftersom forskarna testade effekten av ånga som innehöll t.ex. nikotin i jämförelse med frisk luft i ett labb, visade resultatet som väntat att cellerna påverkades mer av ångan än av den friska luften. Ångan bestod ju delvis av något som den vanliga luften inte innehöll.

Låter det skrämmande? Det är det inte. Inte alls! På grund av följande:

1. Testet utfördes i ett isolerat labb, på isolerade celler.

Det säger inget om hur ångan påverkar kroppen på en vanlig människa som använder en e-cigarett i den riktiga världen.E-vapors e-cigarretter är sannolikt lika hälsosamma som luften du andas utomhus. Med DanSmoke kan du även ta bort nikotinet, om du så önskar. När hörde du senast en läkare rekommendera att man inte bör andas luften i en storstad?

2. Laboratorietesterna undersökte en extremt hög dos ånga.

Kan man få för mycket av det goda? Ja, man kan få för mycket av vad som helst. Det är därför det heter "för mycket." Om man utsätter mänskliga celler för alltför mycket friskt, rent, vatten, drunknar de. Ät för mycket grönsaker, och du kommer att gå upp i vikt. Beträffande denna skräckpropaganda, så motsvarade mängden ånga den som en person skulle få i sig om han/hon vejpade oavbrutet i många, många timmar. Föreställ dig ett enda, oavbrutet 10 timmar långt "bloss" på din e-cigarett... Fullständigt irrelevant för normala människor. Slutsatsen blir den vanliga: missbruk är skadligt. Normal användning är helt ofarligt.

3. Testet jämförde ånga med tobak: Tobak mördade cellerna.

Eftersom media ville fokusera på att omotiverat varna för e-cigaretter, utelämnade de eller tonade ner informationen att tobak dödade de exponerade cellerna inom 24 timmar. Cellerna som exponerats för ånga levde fortfarande när studien pågått i åtta veckor. Detta är en sjutumsspik i kistan för skräckpropagandan: En studie som hävdar att e-cigaretter är "lika farliga" som tobak, visar att:

Tobak = Dödar celler inom 24 timmar.

Ånga = Dödar inte cellerna, ens efter åtta veckor.

Resultatet talar, nästan skriker, för sig självt.

Detta fall är bara det senaste i en lång rad av nyhetsrubriker som gör sitt bästa för att få rökare att undvika e-cigaretter genom att dölja information, framhäva enstaka citat och inte återge hela bilden. Vilket verkat befängt för oss. E-cigaretter är så mycket säkrare än tobak. Ingen tjära, ingen kolmonoxid, ingen förbränning - bara det gör e-cigaretter överlägsna tobak. Vi finner ingen anledning att avvisa dessa uppenbara fördelar och tvinga rökare att fortsätta använda tobak.

För vad media inte tycks inse, är att miljoner rökare inte har blivit hjälpta av tuggummin eller plåster. E-cigaretter är det enda som hjälper dem att klara sig utan tobak. Skräckpropaganda som denna hjälper inte dessa människors att magiskt sluta med tobak. Det enda den gör är att få den att tvivla på det enda alternativ till tobak som de hittat, och tvinga dem att återgå till tobak.

Vi hoppas att du inte kommer att sluta vejpa. Alla fakta tyder på att det är otroligt bra som alternativ eller ersättning för tobak. På DanSmoke är vi fast beslutna att ge dig bästa möjliga upplevelse av e-cigarretter och vi hoppas att du kommer att fortsätta vejpa, trots att media utan anledning försöker avskräcka dig.


Prenumerera på DanSmokes nyhetsbrev