Fakta om rökning och hälsa

Så snabbt förbättras din hälsa E-cigaretter används av många för att sluta röka, även om de inte specifikt är tillverkade eller är erkända som en rökavvänjningsprodukt.

I samband med att man slutar röka, kan det vara bra att komma ihåg hur farlig rökning faktiskt är. Det kan hjälpa till att stärka ditt beslut att bli en f.d. rökare och en e-cigarett kan hjälpa dig på vägen, så att övergången inte blir alltför abrupt.

Så här snabbt händer det saker när du startar din rökavvänjning. Redan efter 20 minuter normaliseras ditt blodtryck och din puls.

1. Dygn senare minskar risken för blodproppar, du har mer blod i huden och känner mer värme i tår och fingrar, lungorna börjar läka sig själva, vilket kan det leda till hosta.

2. Dygn senare förbättras ditt smak- och luktsinne och efter 3 dagar andas du lättare.

Under perioden 2 veckor till 3 månader efter att du har slutat röka, börjar kroppens kretslopp gradvis att förbättras och lungorna kan bättre bekämpa infektioner.

I löpet av 3-12 månader, har din hud en friskare färg och ser bättre ut. Samtidigt ökar din fertilitet. Du har mindre hosta, känner dig mer utvilad och du andas ännu lättare.  På längre sikt, under perioden 1-2 år halveras din risk för en hjärtattack, och efter 5-10 år har din risk att få cancer redan halverats och fortsätter stadigt att minska. Samtidigt är nu risken att drabbas av en blodpropp samma för dig som för någon som aldrig har rökt.

Andra fördelar med att sluta röka är att hälften av de rökare som inte slutar röka, dör av rökning. Det är framför allt cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar som gör rökare sjuka.

Andra dåliga nyheter är att rökare lever i genomsnitt 8 till 10 år kortare än icke-rökare, och de sista 10 åren i en rökares liv präglas av sjukdom och försämrad livskvalitet.

Det kan även vara bra att tänka på att ditt rökstopp även har en positiv inverkan på andras hälsa, då de inte längre utsätts för passiv rökning. Passiv rökning är skadligt för alla - men särskilt för barn, även de äldre barnen. Om barn utsätts för passiv rökning varje dag, blir de sjuka oftare. Barn till rökare är mer benägna att drabbas av: öroninflammation, kolik, astmatisk bronkit, allergier, astma och även plötslig spädbarnsdöd. Barn som utsätts för passiv rökning behöver mer medicin och är oftare inlagda på sjukhus.

Du kan använda din e-cigarett som ersättning för din cigarettvana och som en nikotinprodukt. Sådana produkter är nämligen inte cancerframkallande som tobak, då nikotin inte innehåller dessa många skadliga ämnen. I samband med att du slutar röka, kan du använda nikotinprodukter under 3-4 månader, men om du är gravid, ammar eller har hjärtproblem, bör du alltid först rådgöra med din läkare innan du använder nikotinprodukter.


Prenumerera på DanSmokes nyhetsbrev