Den elektroniska cigaretten

Den elektroniska cigaretten (e-cigaretten) är en relativt ny produkt på marknaden, och hälsovårdsmyndigheterna i vissa länder har därför infört restriktioner för försäljning och marknadsföring av e-cigaretter och relaterade produkter. Detta beror främst på att de innehåller nikotin, vilket klassas som läkemedel, medan vanliga cigaretter klassificeras som tobaksvaror.

Det är svårt att bevisa exakt hur mycket hälsosammare e-cigaretter är, då användare av elektroniska cigaretter ofta är före detta rökare och därför fortfarande befinner sig i riskzonen att drabbas av rökrelaterade sjukdomar, dock i mindre grad. Ex- rökare kan fortfarande drabbas av rökrelaterade sjukdomar, även om denna risk avtar med tiden.

Vi är övertygade om att e-cigaretter är hälsosammare än att röka vanliga cigaretter. Detta baserar vi delvis på hur skadlig vanlig rökning är. E-cigaretter innehåller inga cancerframkallande ämnen, medan en vanlig cigarett innehåller upp till 4.000 kemikalier, många av dem giftiga och cancerframkallande.

Förångad nikotin, propylenglykol och livsmedelsgodkända smakämnen är ingredienserna du hittar i DanSmoke™. Resultatet är en realistisk känsla av rök i munnen, i lungorna och i luften, men utan den skadliga tobaksröken. Du inhalerar enbart ofarlig ånga som snabbt avdunstar utan att efterlämna en lukt i luften eller missfärgning på möbler och väggar.

Observera att från tid till annan har det cirkulerat felaktiga rykten rörande kylarvätska i e-cigaretter. Detta är felaktigt. E-cigaretter innehåller propylenglykol, som även tillsätts kylarvätska på grund av dess låga fryspunkt. Propylenglykol är helt ofarligt och används i en mängd olika produkter, inklusive läkemedel såsom astmaspray, kroppsvårdsprodukter och även som konserveringsmedel i tobak och livsmedel.>

Det finns tre huvudtyper av produkter i den kategori som betecknas "elektroniska cigaretter ":

1. En laddningsbar e-cigarett baserad på e-vätska, där användaren fyller på e-cigaretten med en smaksatt vätska, som kan komma med eller utan nikotin.

2. En laddningsbar e-cigarett med utbytbara filter som är fyllda med e-vätska och förseglade i ett hårt plasthölje för att säkra mot läckage. Användaren behöver bara ladda batteriet och byta ut engångsfiltret.

3. En engångscigarett som är klar att röka direkt ur paketet. Efter användning kasseras den.

DanSmoke erbjuder endast den andra och tredje typen av e-cigarett i form av DanSmoke respektive OnTheGo.

Vi anser dessa vara de överlägset bästa lösningarna när det gäller att tillfredställa konsumenternas behov på ett kontrollerat och säkert sätt, som inte utsätter konsumenten för direkt kontakt med e-vätska.

Sett i marknadsandel domineras den nuvarande marknaden av påfyllningsbara e-cigaretter, och det är denna typ av produkter som från tid till annan hamnar i fokus hos medier och hälsovårdsmyndigheter. Vi är stolta över att kunna erbjuda de främsta produkterna på marknaden. Därför övervakar våra inköpare personligen produktionen. Vi kontrollerar regelbundet våra produktionsanläggningar för att säkerställa att de uppfyller högsta kvalitet och hygien, och att vi får den bästa slutprodukten, som samtidigt produceras på ett 100 % ansvarsfullt sätt.

Våra produkter uppfyller den högsta nivån av säkerhet och är certifierade enligt ISO 22000 och ISO 9001, samt uppfyller kraven för CE och GMP. E-cigaretter och din hälsa. Det har genomförts flera studier av elektroniska cigarettprodukter. E-cigaretter erbjuder ett mycket sundare alternativ till vanlig rökning genom att ge rökare möjlighet att ersätta den skadliga tobaksrökningen med ett alternativ som erbjuder samma rökupplevelse, men utan de mer än 4.000 skadliga ämnen som finns i tobak och de tillsatta kemikalierna.

Även om DanSmoke e-cigaretter ger rökare mer eller mindre samma mängd nikotin som vanliga cigaretter, så producerar de inte den giftiga rök som, när den inhaleras under en längre tid, kan orsaka lungsjukdomar och -cancer. Då det inte finns någon tobaksprodukt eller förbränning, finns det heller inga giftämnen från tobaken som kan inhaleras, förutom nikotin. Nikotinet i DanSmokes produkter är begränsat till högst 24 milligram i ett engångsfilter som motsvarande 25-30 cigaretter för en förbrukning över minst 1-2 dagar. Detta är samma mängd nikotin som finns i en enda vanlig eller light cigarett. Utifrån det perspektivet, innehåller våra e-cigaretter mindre än 2 % av den nikotinmängd som en tobaksbaserad cigarett behöver för att ge samma rökupplevelse. Och även om det finns begränsade studier för att inhalera nikotin i lungorna, på grund av att produkten är en relativt ny uppfinning, är det långt mindre skadligt än tobaksrök, vars skadliga effekter har dokumenterats genom årtionden.

Förutom nikotin innehåller e-cigaretter i stort sett enbart naturliga smaktillsatser och de av EU livsmedelsgodkända vegetabiliskt glycerin och propylenglykol; icke-irriterande och ofarliga ingredienser tillsatta för att producera ångan i e-cigaretten. Propylenglykol är godkänd av den amerikanska livsmedelsmyndigheten och används bland annat även som konserveringsmedel i livsmedel och tobaksprodukter samt i läkemedel (bl.a. astma inhalatorer) och hygienartiklar såsom tandkräm. Med andra ord, innehåller DanSmoke endast erkända och godkända ingredienser för att säkerställa konsumentens hälsa. Fakta om studier av e-cigaretter: För att ytterligare stödja användningen av e-cigaretter sammanfattade en studie genomförd av forskare vid Boston University of Public Health 2010, att: elektroniska cigaretter är hälsosammare än vanliga cigaretter och kan bidra till att bryta rökvanan - få, om några, kemikalier i den mängd som finns i e-cigaretter utgör anledning till oro i förhållande till hälsan. Enligt rapporten utgör mängden cancerframkallande ämnen i elektroniska cigaretter upp till 1.000 gånger lägre än i vanliga cigaretter och försiktiga bevis pekar på att elektroniska cigaretter kan hjälpa människor att sluta röka genom att simulera en tobakscigarett.

 Från och med april 2010 har den amerikanska organisationen The American Association of Public Health Physicians (AAPHP) gett stöd åt försäljningen av elektroniska cigaretter för vuxna: - "Av den anledningen att möjlighet ges för att rädda livet på fyra miljoner utav de åtta miljoner nuvarande vuxna amerikanska rökare som annars skulle dö av tobaksrelaterade sjukdomar under de kommande 20 åren". Elektroniska cigaretter bedömdes vara "mycket säkrare" än traditionella cigaretter och fanns innehålla samma mängd toxiner som befintliga nikotinprodukter.

Enligt Cancer Research i Storbritannien: - "För en rökare är riskerna med att fortsätta att röka långt högre än de potentiella riskerna med att använda nikotinprodukter".


Prenumerera på DanSmokes nyhetsbrev